تعمیرکار پمپ میدان شاپور

تعمیر پمپ و شیر یکطرفه و تعویض تیوپ مخزن ۱۰۰لیتری در محله ی میدان شاپور

پروژه های مرتبط