نمایش 1–12 از 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

پمپ آب لجن کش لوارا مدل DOMO10

 • ساخت ایتالیا
 • سایز خروجی پمپ: “1/2 1
 • طول کابل: 10 متر
 • قیمت محصول : تماس بگیرید
 • مدیریت فروش :

پمپ آب لجن کش تکفاز لوارا مدل DOMO15

 • ساخت ایتالیا
 • حداکثر قطر ذرات معلق: 50 میلی متر
 • حداکثر عمق مکش: 5 متر
 • سایز خروجی پمپ: “2
 • طول کابل: 10 متر
 • قیمت : تماس بگیرید
 • مدیریت فروش :

پمپ آب لجن کش سه فاز لوارا مدل DOMO10T

 • ساخت ایتالیا
 • حداکثر قطر ذرات معلق: 50 میلی متر
 • حداکثر قطر ذرات معلق: 50 میلی متر
 • سایز خروجی پمپ: “2
 • طول کابل: 10 متر
 • قیمت :تماس بگیرید
 • مدیریت فروش  :

پمپ آب لجن کش سه فاز لوارا مدل DOMO15T

 • ساخت ایتالیا
 • حداکثر قطر ذرات معلق: 50 میلی متر
 • حداکثر عمق مکش: 5 متر
 • سایز خروجی پمپ: “2
 • طول کابل: 10 متر
 • قیمت : تماس بگیرید
 • مدیریت فروش  :

پمپ آب لجن کش سه فاز لوارا مدل DOMO20T

 • ساخت ایتالیا
 • حداکثر قطر ذرات معلق: 50 میلی متر
 • سایز خروجی پمپ: “1/2 1
 • طول کابل: 10 متر
 • قیمت : تماس بگیرید
 • مدیریت فروش :

پمپ آب لجن کش سه فاز پنتاکس مدل DL105

 • ساخت ایتالیا
 • حداکثر قطر ذرات: 45 میلی متر
 • حداکثر عمق غوطه وری: 5 متر
 • طول کابل: 5 متر
 • قیمت : تماس بگیرید
 • مدیریت :

پمپ آب لجن کش تک فاز پنتاکس مدل DL109

 • ساخت ایتالیا
 • حداکثر عمق ذرات: 45 میلی متر
 • حداکثر عمق غوطه وری: 5 متر
 • طول کابل: 5 متر
 • قیمت : تماس بگیرید
 • مدیریت :

پمپ آب لجن کش سه فاز پنتاکس مدل DL125

 • ساخت ایتالیا
 • حداکثر عمق ذرات: 45 میلی متر
 • حداکثر عمق غوطه وری: 5 متر
 • طول کابل: 5 متر
 • قیمت : تماس بگیرید
 • مدیریت  :

پمپ آب کف کش لوارا مدل DIWA 07

 • ساخت ایتالیا
 • حداکثر قطر ذرات معلق: 8 میلی متر
 • حداکثر عمق مکش: 7 متر
 • قیمت : تماس بگیرید
 • مدیریت فروش :

پمپ آب کف کش لوارا مدل DIWA 11

 • ساخت ایتالیا
 • حداکثر قطر ذرات معلق: 8 میلی متر
 • حداکثر عمق مکش: 7 متر
 • قیمت : تماس بگیرید
 • مدیریت فروش :

پمپ آب کف کش سه فاز لوارا مدل DIWA 05T

 • ساخت ایتالیا
 • حداکثر قطر ذرات معلق: 8 میلی متر
 • حداکثر عمق مکش: 7 متر
 • قیمت : تماس بگیرید
 • مدیریت فروش :

پمپ آب کف کش سه فاز لوارا مدل DIWA 11T

 • ساخت ایتالیا
 • حداکثر قطر ذرات معلق: 8 میلی متر
 • حداکثر عمق مکش: 7 متر
 • قیمت : تماس بگیرید
 • مدیریت فروش :